Akademik Beceri Eğitimi

Akademik Beceri Eğitimi

Görsel algı becerisini kazandırma ve geliştirme,İnce kas becerisini geliştirme,. El-göz koordinasyon becerisini kazandırma ve geliştirme,Belli bir amaca yönelik bir etkinliği başlatma ve sonlandırma becerisini kazandırma ve geliştirme,Neden-sonuç kurma becerisini kazandırma ve geliştirme, Kurallara uygun kağıt tutma becerilerini geliştirme, Bilişsel becerilerinde bağımsız hale getirme, Okuma-yazma becerisi kazandırma, Matematik becerisi kazandırma alt amaçlarını kapsayan eğitimdir.

Akademik beceri eğitiminin içeriği 3 gruba göre düzenlenir;
1-) Ağır Derecede Zihinsel Engelli Çocuklar 0-24 IQ
2-) Orta Derecede Zihinsel Engelli Çocuklar 25-49 IQ
3-) Hafif Derecede Zihinsel Engelli Çocuklar 50-70 IQ

Akademik beceriler hangi yollarla kazandırılır?

1-) Kaynaştırma: 

* Özel eğitim gerektiren bireyin, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim öğretimlerini resmi ve okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayandıran destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. İlköğretim tamamlayanlara ilköğretim diplomaları verilir.

2-) Mesleki Eğitim Merkezleri: 

* İlköğretimlerini tamamlayan, 20 yaşından gün almamış orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar veya ilköğretimlerini tamamlayıp genel ve mesleki orta öğretim programlarına devam edemeyecek özel öğretim gerektiren bireylerin, temel yaşam ve akademik becerilerini geliştirmek topluma uyumlarını sağlamak amacıyla meslek kurslarının düzenlediği gündüzlü özel eğitim kurumlarıdır.

3-) Eğitim ve Uygulama Okulları: 

* Genel eğitim programlarından yararlanamayan, okul öncesi ve zorunlu ilköğretim çağındaki, ağır düzeyde öğrenme yetersizliği olan çocuklar için gündüzlü özel eğitim kurumları açılır. Bu okullarda öğrencilerin öz bakım ve temel yaşama becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gelişimsel eğitim programları uygulanır. 

4-) İş Eğitim Merkezleri:

* Eğitim uygulama okullarını bitiren veya zorunlu eğitim çağı dışında kalan zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar ve / veya genel eğitim programlarından yararlanamayan özel eğitim gerektiren bireyin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, onları hazırlamak amacıyla farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının düzenlendiği, gündüzlü özel eğitim kurumlarıdır.

Kurumumuzda verilen akademik beceriler
* Matematik Eğitimi
* Beden Eğitimi
* Resim İş Eğitimi
* Müzik Eğitimi
* Dil  Eğitimi
* Hayat Bilgisi

Gelişimsel Yaklaşım  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi  milli eğitime bağlı örgün eğitim kurumuna devam edip okul başarısında gerilik bulunan bireyler başvurduğunda öncelikle seviyesini belirleme amaçlı değerlendirme testleri uygulanmaktadır. Kurumda uygulanacak eğitim planı belirlenirken okulundaki sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni ile bağlantı kurularak bireyin okuma yazma, matematik ve sosyal bilgiler derslerindeki durumu hakkında bilgi alınır. Çocuğun seviyesi ve akademik beceri değerlendirilmesi yapıldıktan sonra merkezimizde uygulanacak  bireysel eğitim programı  hazırlanır. Her hafta düzenli olarak çocukla birebir belirlenen programa paralel çalışmalar yapılır. Her sene haziran ayında öğrenciye 1 tane karne verilir.