Eğitimler

Duyu Bütünlemesi Nedir?

Duyu bütünlemesi, günlük hayatta kullanılmak üzere vücudumuzdan ve dış dünyadan alınan bilginin beyin seviyesinde organize edilerek kullanılır hale getirilmesi işlemine verilen isimdir.

Duyu bütünlemesi, beyin fonksiyonudur. B[…]

Duyu bütünlemesi, günlük hayatta kullanılmak üzere vücudumuzdan ve dış dünyadan alınan bilginin beyin seviyesinde organize edilerek kullanılır hale getirilmesi işlemine verilen isimdir.

Duyu bütünlemesi, beyin fonksiyonudur. Beyin fonksiyonlarının çalışmaya başlaması için &lsqu[…]

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE ÖNERİLER

Her çocuğun gelişimi kendine özgüdür. Bu nedenle de her çocuk birbirinden farklıdır. Anne ve babaların çocuklarında fark ettikleri kendi çocuklarını diğerlerinden ayıran özellikler önemlidir, üzerinde durulmalıdır. Ancak bunların hepsi davr[…]

Okula hazırlık eğitimi, çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve çocuğu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okul öncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma yazmaya h[…]

Görsel algı becerisini kazandırma ve geliştirme,İnce kas becerisini geliştirme,. El-göz koordinasyon becerisini kazandırma ve geliştirme,Belli bir amaca yönelik bir etkinliği başlatma ve sonlandırma becerisini kazandırma ve geliştirme,Neden-sonuç kurma becerisini kazandırma ve geliştirme, Kurallara uygun kağıt tutma beceril[…]