Grup Eğitimi Nedir?

Grup Eğitimi Nedir?

Grup Eğitimi Nedir?

Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini , grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir.  Özel Eğitim Rehabilitasyon uygulamaları Program Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan grup eğitim programı, uzman meslek elemanı tarafından uygulanır.

Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır.

Grup Eğitiminde Yapılan Faaliyetler

1- Sosyal Faaliyetler  ve Sosyal Beceri Eğitimi

Sosyal beceri yetersizliğinin iki şekilde olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi; bireylerin çeşitli sosyal becerilere sahip olmadıkları, ikincisi ise; sahip oldukları halde becerileri uygun ortam ya da durumlarda kullanamadıkları şeklindedir. Yetersizlik, becerinin birey tarafından bilinmesine rağmen, beceriyi oluşturan alt basamakların sergilenememesi durumudur.

Özel eğitime gereksinim duyan bireyler sahip olmadıkları sosyal becerilere bireysel eğitimlerle kazandırılmaya çalışılırken sahip oldukları sosyal becerileri yerinde kullanmayı grup eğitimleriyle öğretmek amaçlanmaktadır.

Grup eğitiminde bireyler; 
- Sanat etkinlikleri 
- Sinema 
- Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla alış-verişe
- Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yemeğe veya kafeye gitmek gibi sosyal faaliyetlerle sosyal beceri eğitimi desteklenmektedir.

2- Sanat Etkinlikleri

Yoğurma maddeleri
- Kâğıt çalışmaları
- Boya çalışmaları
- Artık malzemelerin değerlendirilmesiyle yapılan çalışmalardır.

Sanat Etkinliklerinin Çocuğa Olan Etkileri Sanat etkinlikleri çocuklarda estetik duyarlılığı ve yaratıcılığını geliştirmeyi hedefleyerek, bütün alanlarının gelişimlerini destekleyen etkinliklerdir. Bu nedenle çocuklarda rahat çalışabilecekleri bir ortam, gelişim düzeyi, bireysel ayrıcalıkları ve engel türüne uygun araç-gereçler verilmelidir. Sanat etkinlikleri sırasında çocukların çalışmalarına müdahale edilmesi (örnek verme, çizgileri düzeltme, aynısını taklit etmesini isteme gibi) onların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini, bağımsızlık duygularını ve özgüvenlerinin gelişimini engeller.

3- Eğitici Grup Oyunları

Eğitici Oyuncakların Çocuklara Sağladığı Yararlar;  

Çocukların yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.
- Kavram oluşumuna yardımcı olur
- Dikkat süresini ve yoğunluğunu geliştirir
- Gözlem yapma, akılda tutma, düşünme ve karar verme gibi zihinsel işlevleri yapmalarını kolaylaştırır.  

Sayıları tanıma, sınıflandırma ve gruplamalarını kolaylaştırır.
- Parçadan bütün oluşturma, eşleştirme becerilerini geliştirir.
- Araştırma, ilişki kurma, benzer ya da farklılıkları bulma yetenekleri geliştirir.
- Bir işi başarmanın sevincini yaşayarak, kendilerine olan güvenleri gelişir.
- Algılama, çözümleme, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi, zihinde canlandırma yeteneklerini geliştirir.

Büyük-küçük, renk, şekil, miktar gibi pek çok kavramı geliştirme imkânı sağlar
- Çocuğun arkadaşları ile iletişim kurmasını sağlar. 

Yardımlaşma, paylaşma duygularının gelişimini destekler. 
Çocukların küçük kas gelişimlerine yardımcı olur.
- El-göz koordinasyonunun gelişimine önemli katkı sağlar.

Zekâ geriliği ve otistik çocukların eğitimlerinde önemli katkılar sağlar.
- Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların temel eğitimlerinde kullanılarak, gelişimlerini destekler.