Eğitimler

Serebral Palsi (beyin felci), bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen, fakat zaman içinde kötüleşme sergilemeyen bir dizi nörolojik bozukluktan herhangi birini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Se[…]

Spina bifidalı çocukların doğduğu andan itibaren bazı acil sorunları vardır. Bu dönemde kesenin kapatılması ve çocukta hidrosefalinin gelişiminin engellenmesi ön plandadır. Bu sorunlar çocuğun doğduğu ilk saatlerde başlar. Beyin cerrahi uzmanı, çocuk nörolojisi uzmanı doktorların çocuğu düze[…]

Kas hastalıkları motor ünitede (omurilikteki motor hücreleri, periferik sinir, kas sinir kavşağı ve kasın kendisi)  hasar sonucu oluşan hastalık grubudur. Bu hastalıkların bazıları ilerleyici iken bazıları değildir. Bazısı genetik geçişli bazıları genetik değildir. Bazıları kronik bazıları seyir izlerken bazıları da aniden […]

Fokomeli sendromu, üst ekstremitede ciddi doğum kusurlarına neden olan nadir bir doğum kusurudur. Kolların, bazı vakalarda başka ikincil organlar aşırı derecede kısalabilir, hatta olmayabilir. Ellerin parmakları birleşik olabilir. Aşırı vaka, her iki kol ve bacağın üst kemiklerinin yokluğuyla sonuçlanabilir, dolayısıyla eller ve[…]